Analityka obrazu z kamer monitoringu

Analityka obrazu z kamer w ochronie osób i mienia: Skuteczna identyfikacja zagrożeń i szybka reakcja na sytuacje awaryjne - Taurus Ochrona

Wraz z postępem technologicznym, ochrona osób i mienia przeszła rewolucję, wprowadzając innowacyjne metody monitorowania i analizy danych. Jednym z kluczowych rozwiązań stosowanych obecnie w obszarze bezpieczeństwa jest analityka obrazu z kamer, umożliwiająca skuteczną identyfikację zagrożeń, szybką reakcję na sytuacje alarmowe oraz prewencję incydentów.

Inteligentny system ochrony wykorzystuje efekt synergii między nowoczesną technologią a pracą człowieka, co przekłada się na podniesienie jakości świadczonych usług monitoringu. Podczas gdy systemy monitoringu przez całą dobę śledzą i w czasie rzeczywistym analizują wyznaczone obszary, zapewniając jednocześnie stałą gotowość do reakcji na zdarzenia alarmowe, pracownicy mogą skoncentrować się na koordynacji działań prewencyjnych, współpracy z patrolami, służbami porządkowymi oraz klientami.

Skuteczne monitorowanie

Nowoczesne algorytmy w akcji

Analityka obrazu efektywnie przeciwdziała wtargnięciom i kradzieżom. Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają klasyfikację różnorodnych sposobów zachowania, takich jak wtargnięcie, przebywanie, szwendanie, wyjście, wejście z obszaru czy przekroczenie linii. To pozwala na skonfigurowanie systemu pod kątem specyficznych wymagań oraz szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.

Systemy oparte na AI potrafią analizować skomplikowane zachowania, takie jak zbieranie się tłumu, upadek czy nieprzestrzeganie przepisów BHP.

Funkcja detekcji twarzy umożliwia wykrywanie ludzkich twarzy w określonych obszarach, co może skutkować wykonaniem zdjęcia, nagraniem lub uruchomieniem alarmu. Dodatkowo, pozwala na tworzenie bazy zdjęć twarzy, co wspiera systemy identyfikacji, zarządzania procesem wizyt, kontroli dostępu oraz efektywnego zarządzania czasem pracy. 

AI umożliwia skuteczne śledzenie wielu obiektów jednocześnie, automatycznie przekazując obserwowany obiekt lub zdarzenie z kamery na kamerę. To zapewnia ciągłą obserwację nawet w obszarach o dużej dynamice.

Integracja z systemami alarmowymi pozwala na skuteczne wykrywanie pożarów i innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Algorytmy analizy obrazu są w stanie rozpoznać charakterystyczne wzorce związane z zagrożeniem, umożliwiając szybką reakcję i powiadomienie służb ratunkowych.

W rezultacie, wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach zapewniania bezpieczeństwa pozwala na szybką reakcję na różnorodne scenariusze, skuteczne zarządzanie systemem monitoringu oraz zwiększenie ogólnej efektywności działań w procesie ochrony osób i mienia. To kluczowe narzędzie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Od detekcji do interwencji

Zasada działania systemu monitorowania i reakcji na zagrożenia

 • Obiekt monitorowany

  Przy użyciu kamer, czujników i innych elementów technicznych systemów zabezpieczeń zainstalowanych na monitorowanym obszarze, system utrzymuje stałą obserwację, wykrywając niepożądane sytuacje, takie jak wtargnięcia na teren monitorowany.

 • System uruchamia analizę obrazu

  W reakcji na sygnał alarmowy, system automatycznie uruchamia analizę obrazu. Zaawansowane algorytmy AI przetwarzają obrazy z kamer, identyfikując oraz klasyfikując obiekty i zachowania.

 • Sygnał alarmowy wyświetla się Dyspozytorowi Zintegrowanego Centrum Monitorowania Alarmów

  W przypadku wykrycia zagrożenia, system alarmuje poprzez wyświetlenie komunikatu na ekranie Dyspozytora Zintegrowanego Centrum Monitorowania Alarmów (ZCMA).

 • Dyspozytor analizuje nagranie sprzed aktywacji alarmu

  Dyspozytor otrzymuje kilkusekundowe nagranie sprzed aktywacji alarmu, co pozwala mu na dokładniejszą analizę sytuacji. Na przykład, może monitorować trasę ruchu intruza, identyfikując ewentualne współczynniki ryzyka.

 • Podejmowanie odpowiednich działań i interwencja grupy

  W przypadku potwierdzenia zagrożenia, dyspozytor podejmuje natychmiastowe działania zgodnie z ustalonymi procedurami. Koordynuje szereg działań, które mogą obejmować skierowanie Grupy Interwencyjnej na miejsce zdarzenia, współpracę z odpowiednimi służbami oraz inne kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka. Po poinformowaniu Grupy Interwencyjnej, Dyspozytor Zintegrowanego Centrum Monitorowania Alarmów (ZCMA) kieruje dopasowane do sytuacji komunikaty głosowe online lub inne ostrzeżenia, które są odtwarzane na obiekcie, aby spłoszyć potencjalnych intruzów lub powiadomić osoby o danym zagrożeniu. Komunikaty mogą zawierać instrukcje dotyczące ewakuacji lub wezwania pomocy.

 • Informowanie klienta o incydencie

  Po podjęciu działań, dyspozytor informuje klienta o zaistniałym incydencie. To ważne, aby utrzymać transparentność i zapewnić klientowi pełną świadomość sytuacji.

W nowoczesnych procesach ochrony osób i mienia oraz w monitoringu, analityka obrazu z kamer odgrywa kluczową rolę. Jej zdolność do identyfikacji zagrożeń, prewencji kradzieży i wtargnięć oraz integracji z systemami alarmowymi sprawia, że stanowi nieodzowny element współczesnych strategii bezpieczeństwa. W miarę dalszego rozwoju technologii możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań, które skuteczniej zabezpieczą nasze otoczenie.

Scroll to Top